Kolegium Języka
i Kultury Polskiej
0
Twój Koszyk
×

Brak produktów w koszyku.

KOLEGIUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

Kolegium Języka i Kultury Polskiej, założone w 2003 roku, jest stowarzyszeniem pożytku publicznego z siedzibą w Berlinie i Poczdamie. Za główny cel stawia sobie nauczanie języka i propagowanie znajomości kultury polskiej w Niemczech. Kolegium prowadzi zajęcia z języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania i w różnych formach organizacyjnych. Opracowuje, wydaje i rozpowszechnia materiały dydaktyczne (wydawnictwo i księgarnia wysyłkowa). Organizuje seminaria, konferencje i kursy dokształcające dla nauczycieli, wspiera różnorodne inicjatywy edukacyjne związane z popularyzacją języka polskiego.

Za podstawę programu nauczania przyjmujemy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, który określa poziomy kompetencji językowych. Współpraca z uniwersytetami i wieloma ośrodkami nauki języków obcych w Polsce i w Niemczech umożliwia nam stałą wymianę doświadczeń i doskonalenie metod dydaktycznych. Dostosowujemy je do do potrzeb i zainteresowań różnych grup docelowych. Lekcje w trybie stacjonarnym prowadzimy głównie w Berlinie, lekcje online – na terenie całych Niemiec.

W ciągu 18 lat działalności zorganizowaliśmy ok. 400 kursów języka polskiego z udziałem 2000 kursantów – dorosłych i dzieci. Ścisły zespół współpracowników Kolegium składa się obecnie z sześciu lektorów o długiej i bogatej praktyce nauczycielskiej w krajach niemieckojęzycznych.

Oprócz usług edukacyjnych oferujemy także usługi tłumaczeniowe – tłumaczenia z polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski, wykonywane na indywidualne zamówienie. Współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi i konferencyjnymi, przekładamy teksty użytkowe, naukowe i literackie.

Drugim obszarem zainteresowania Kolegium oprócz języka jest prezentacja dorobku artystów polskiego pochodzenia tworzących w Niemczech. Prezentując prace polskich artystów i projektantów staramy się stworzyć platformę kontaktującą ze sobą samych artystów, jak również kolekcjonerów i klientów. Artyści polskiego pochodzenia stanowią liczną, różnorodną i niezwykle ciekawą grupę emigrantów w Niemczech – naszym celem jest przybliżenie ich twórczości oraz sylwetek szerszej publiczności.

08.07.2021
Już jest! Gramatyka dla praktyka. Czasownik.

Ukazał się właśnie drugi tom Gramatyki dla praktyka: Czasownik. Jest to praca zbiorowa autorstwa Kamili Dembińskiej, Karoliny Fastyn-Pleger, Agnieszki Małyskiej i Marty Ułańskiej. Książka jest doskonałym przewodnikiem po meandrach polskiej gramatyki, dla wszystkich uczących się języka polskiego jako obcego. Książkę, z wysyłką na terenie Niemiec, można nabyć w naszym sklepie internetowym tutaj.

Gramatyka dla praktyka. Czasownik to zbiór ćwiczeń z fleksji czasownika na trzech poziomach: A1, A2 i B1 (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) opatrzony przystępnym i wyczerpującym komentarzem teoretycznym. Książka dobrze się nadaje do samodzielnej nauki języka polskiego jako obcego lub do powtarzania i utrwalania przyswojonego materiału. Mogą z niej korzystać zarówno uczniowie jak i nauczyciele, którzy pragną uporządkować swoją wiedzę na temat gramatyki.

Sposób prezentacji materiału i jego dobór nie powiela wzorów znanych z polskiej praktyki szkolnej lub akademickiej. Koncepcję podręcznika podporządkowano perspektywie obcokrajowca, jego potrzebom i możliwościom percepcji. Zbiór ćwiczeń podzielono na podrozdziały według sytuacji komunikacyjnych i zgodnie z zasadą progresji. Ćwiczenia łatwiejsze, schematyczne i automatyzujące poprzedzają trudniejsze – kontrastujące i integrujące kilka sprawności.

W Gramatyce dla praktyka nie brak ćwiczeń o charakterze socjokulturowym, dzięki którym uczący się poznają m.in. polskie zwyczaje, atrakcje turystyczne oraz postaci polskiej kultury, nauki i historii. Ćwiczenia powtórzeniowe na końcu każdego rozdziału mogą pełnić dodatkowo rolę testów sprawdzających. Klucz pozwala je samodzielnie poprawić, a indeks terminów gramatycznych w języku: polskim, angielskim, niemieckim, chińskim, rosyjskim i ukraińskim, uzupełnia część teoretyczną i ułatwia jej zrozumienie.

Pozycja jest rekomendowana przez Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego (Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte).

Więcej informacji o publikacji można znaleźć tutaj.

więcej mniej