Kolegium Języka
i Kultury Polskiej
0
Twój Koszyk
×

Brak produktów w koszyku.

KOLEGIUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

Kolegium Języka i Kultury Polskiej, założone w 2003 roku, jest stowarzyszeniem pożytku publicznego z siedzibą w Berlinie i Poczdamie. Za główny cel stawia sobie nauczanie języka i propagowanie znajomości kultury polskiej w Niemczech. Kolegium prowadzi zajęcia z języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania i w różnych formach organizacyjnych. Opracowuje, wydaje i rozpowszechnia materiały dydaktyczne (wydawnictwo i księgarnia wysyłkowa). Organizuje seminaria, konferencje i kursy dokształcające dla nauczycieli, wspiera różnorodne inicjatywy edukacyjne związane z popularyzacją języka polskiego.

Za podstawę programu nauczania przyjmujemy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, który określa poziomy kompetencji językowych. Współpraca z uniwersytetami i wieloma ośrodkami nauki języków obcych w Polsce i w Niemczech umożliwia nam stałą wymianę doświadczeń i doskonalenie metod dydaktycznych. Dostosowujemy je do do potrzeb i zainteresowań różnych grup docelowych. Lekcje w trybie stacjonarnym prowadzimy głównie w Berlinie, lekcje online – na terenie całych Niemiec.

W ciągu 18 lat działalności zorganizowaliśmy ok. 400 kursów języka polskiego z udziałem 2000 kursantów – dorosłych i dzieci. Ścisły zespół współpracowników Kolegium składa się obecnie z sześciu lektorów o długiej i bogatej praktyce nauczycielskiej w krajach niemieckojęzycznych.

Oprócz usług edukacyjnych oferujemy także usługi tłumaczeniowe – tłumaczenia z polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski, wykonywane na indywidualne zamówienie. Współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi i konferencyjnymi, przekładamy teksty użytkowe, naukowe i literackie.

Drugim obszarem zainteresowania Kolegium oprócz języka jest prezentacja dorobku artystów polskiego pochodzenia tworzących w Niemczech. Prezentując prace polskich artystów i projektantów staramy się stworzyć platformę kontaktującą ze sobą samych artystów, jak również kolekcjonerów i klientów. Artyści polskiego pochodzenia stanowią liczną, różnorodną i niezwykle ciekawą grupę emigrantów w Niemczech – naszym celem jest przybliżenie ich twórczości oraz sylwetek szerszej publiczności.

22.09.2022
Już jest. Gramatyka dla praktyka. Składnia

Gramatyka dla praktyka. Składnia to trzeci tom obszernego kompendium do nauczania gramatyki języka polskiego w ujęciu funkcjonalnym na poziomie A1-B1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Można w nim znaleźć ponad 300 ćwiczeń podzielonych na osiem rozdziałów: Podmiot, Orzeczenie i równoważnik zdania, Określenia orzeczenia i rekcja, Przydawka, Zdania pytające, Negacja, Funkcje zaimka się w zdaniu, Zdania złożone i spójniki. O ile w dwóch pierwszych tomach Gramatyki: Fleksja i słowotwórstwo (I), Czasownik (II) w centrum uwagi znalazły się poszczególne zagadnienia gramatyczne, o tyle jej trzecia część koncentruje się na składni – próbuje oswajać uczniów z naturalnym sposobem komunikacji i zachęcać ich do samodzielnego tworzenia rozbudowanych wypowiedzi.

Każdy rozdział składa się z części teoretycznej i praktycznej. Teoria, przekazana w przejrzysty sposób, zainteresuje głównie lektorów, ale przyda się też uczniom zaciekawionym gramatyką lub przygotowującym się do egzaminów certyfikatowych. Znajdą oni w książce ćwiczenia, które ułatwią im konstruowanie bardziej złożonych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz pomogą w przyswajaniu struktur składniowych, co w języku polskim utrudnia luźny szyk zdania.

Układ zadań w każdym rozdziale uwzględnia zarówno sytuacje komunikacyjne, jak i stopień trudności, ale punktem wyjścia jest zawsze składnia. Ćwiczenia poruszają czasem po kilka zagadnień – dla orientacji uczniów i nauczycieli zostają one wymienione w tytułach. Odpowiedni poziom łatwo odszukaćdzięki grafice – A1 zaznaczono kolorem czerwonym, A2 żółtym, a B1 zielonym. Podręcznik uzupełnia część powtórzeniowa Czy pamiętasz?, klucz oraz indeks terminów gramatycznych w językach: polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim, rosyjskim i chińskim (!).

Wiecej informacji można znaleźć tutaj.

więcej mniej
25.08.2022
Oferta specjalna

Poza własną działalnością edukacyjną, wydawniczą i księgarską Kolegium Języka i Kultury Polskiej wykonuje na zamówienie następujące usługi językowe, edytorskie i graficzne:

  • skład i przygotowanie do druku
  • tłumaczenie z języka niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki: przysięgłe, konferencyjne, naukowe i literackie
  • redakcję tekstów w języku niemieckim i polskim
  • korektę tekstów przed publikacją
  • sporządzanie indeksów
  • poszukiwanie archiwaliów i źródłowych materiałów fotograficznych
  • projekty graficzne i ilustracje do materiałów drukowanych
  • projekty i wdrożenia stron internetowych
  • druk cyfrowy i offsetowy

Oferta specjalna dla uczelni i ośrodków naukowo-badawczych, obejmuje przygotowanie

spójnych i atrakcyjnych wizualnie materiałów konferencyjnych: zaprojektowanie logo, ogłoszenia, wzorów dokumentów, templatów prezentacji, plakatów, roll-up’ów, banerów i stron internetowych, wydrukowanie ulotek i broszur, wydanie publikacji pokonferencyjnych.

Specjalizujemy się w książkach naukowych (nauki humanistyczne), podręcznikach i drukach ciągłych w języku polskim i niemieckim. Publikacje przygotowujemy według autorskich projektów graficznych lub – jak w  przypadku pism i serii wydawniczych – zachowujemy ich pierwotny layout.

Współpracujemy z autorami, redaktorami i wydawcami czasopism.

Wyślij nam swoje zapytanie ofertowe: post@kolleg.eu

więcej mniej
08.07.2021
Już jest! Gramatyka dla praktyka. Czasownik.

Ukazał się właśnie drugi tom Gramatyki dla praktyka: Czasownik. Jest to praca zbiorowa autorstwa Kamili Dembińskiej, Karoliny Fastyn-Pleger, Agnieszki Małyskiej i Marty Ułańskiej. Książka jest doskonałym przewodnikiem po meandrach polskiej gramatyki, dla wszystkich uczących się języka polskiego jako obcego. Książkę, z wysyłką na terenie Niemiec, można nabyć w naszym sklepie internetowym tutaj.

 

Gramatyka dla praktyka. Czasownik to zbiór ćwiczeń z fleksji czasownika na trzech poziomach: A1, A2 i B1 (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) opatrzony przystępnym i wyczerpującym komentarzem teoretycznym. Książka dobrze się nadaje do samodzielnej nauki języka polskiego jako obcego lub do powtarzania i utrwalania przyswojonego materiału. Mogą z niej korzystać zarówno uczniowie jak i nauczyciele, którzy pragną uporządkować swoją wiedzę na temat gramatyki.

Sposób prezentacji materiału i jego dobór nie powiela wzorów znanych z polskiej praktyki szkolnej lub akademickiej. Koncepcję podręcznika podporządkowano perspektywie obcokrajowca, jego potrzebom i możliwościom percepcji. Zbiór ćwiczeń podzielono na podrozdziały według sytuacji komunikacyjnych i zgodnie z zasadą progresji. Ćwiczenia łatwiejsze, schematyczne i automatyzujące poprzedzają trudniejsze – kontrastujące i integrujące kilka sprawności.

W Gramatyce dla praktyka nie brak ćwiczeń o charakterze socjokulturowym, dzięki którym uczący się poznają m.in. polskie zwyczaje, atrakcje turystyczne oraz postaci polskiej kultury, nauki i historii. Ćwiczenia powtórzeniowe na końcu każdego rozdziału mogą pełnić dodatkowo rolę testów sprawdzających. Klucz pozwala je samodzielnie poprawić, a indeks terminów gramatycznych w języku: polskim, angielskim, niemieckim, chińskim, rosyjskim i ukraińskim, uzupełnia część teoretyczną i ułatwia jej zrozumienie.

Pozycja jest rekomendowana przez Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego (Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte).

Więcej informacji o publikacji można znaleźć tutaj.

więcej mniej