Kolegium Języka
i Kultury Polskiej
0
Twój Koszyk
×

Brak produktów w koszyku.

KOLEGIUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

Kolegium Języka i Kultury Polskiej, założone w 2003 roku, jest stowarzyszeniem pożytku publicznego z siedzibą w Berlinie i Poczdamie. Za główny cel stawia sobie nauczanie języka i propagowanie znajomości kultury polskiej w Niemczech. Kolegium prowadzi zajęcia z języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania i w różnych formach organizacyjnych. Opracowuje, wydaje i rozpowszechnia materiały dydaktyczne (wydawnictwo i księgarnia wysyłkowa). Organizuje seminaria, konferencje i kursy dokształcające dla nauczycieli, wspiera różnorodne inicjatywy edukacyjne związane z popularyzacją języka polskiego.

Za podstawę programu nauczania przyjmujemy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, który określa poziomy kompetencji językowych. Współpraca z uniwersytetami i wieloma ośrodkami nauki języków obcych w Polsce i w Niemczech umożliwia nam stałą wymianę doświadczeń i doskonalenie metod dydaktycznych. Dostosowujemy je do do potrzeb i zainteresowań różnych grup docelowych. Lekcje w trybie stacjonarnym prowadzimy głównie w Berlinie, lekcje online – na terenie całych Niemiec.

W ciągu 18 lat działalności zorganizowaliśmy ok. 400 kursów języka polskiego z udziałem 2000 kursantów – dorosłych i dzieci. Ścisły zespół współpracowników Kolegium składa się obecnie z sześciu lektorów o długiej i bogatej praktyce nauczycielskiej w krajach niemieckojęzycznych.

Oprócz usług edukacyjnych oferujemy także usługi tłumaczeniowe – tłumaczenia z polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski, wykonywane na indywidualne zamówienie. Współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi i konferencyjnymi, przekładamy teksty użytkowe, naukowe i literackie.

Drugim obszarem zainteresowania Kolegium oprócz języka jest prezentacja dorobku artystów polskiego pochodzenia tworzących w Niemczech. Prezentując prace polskich artystów i projektantów staramy się stworzyć platformę kontaktującą ze sobą samych artystów, jak również kolekcjonerów i klientów. Artyści polskiego pochodzenia stanowią liczną, różnorodną i niezwykle ciekawą grupę emigrantów w Niemczech – naszym celem jest przybliżenie ich twórczości oraz sylwetek szerszej publiczności.

Agnieszka Kraus (Gajewska) aka Gajek, polska malarka, graficzka i artystka multimedialna mieszkająca i pracująca w Berlinie. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku malarstwa ze specjalizacją sitodruku oraz absolwentką Intermediów. Studiowała również malarstwo na Uniwersytecie Marmara w Istambule (2007/2008). Jej artystyczne zainteresowania oscylują wokół malarstwa figuratywnego, w którym eksploruje optyczne środki wyrazu.

Jest autorką wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych tj. Gdańskie Biennale Sztuki, Bielska Jesień, Międzynarodowe Biennale Grafiki w Liège. Otrzymala liczne nagrody i stypendia m.in. Nagrodaę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepszy dyplom z malarstwa w Polsce, Stypendium Kulturalne Marszałka Pomorskiego, Stypendium Kulturalne Prezydenta Miasta Gdańska. Reprezentowała Polskę w dziedzinie sztuk wizualnych na XIV Biennale Młodych Artystów z Europy i krajów basenu Morza Śródziemnego, w Skopje w Macedonii.

www.gajek.eu
Facebook: gajek.art

Instagram: gajek_art