Kolegium Języka
i Kultury Polskiej
0
Twój Koszyk
×

Brak produktów w koszyku.

KOLEGIUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

Kolegium Języka i Kultury Polskiej, założone w 2003 roku, jest stowarzyszeniem pożytku publicznego z siedzibą w Berlinie i Poczdamie. Za główny cel stawia sobie nauczanie języka i propagowanie znajomości kultury polskiej w Niemczech. Kolegium prowadzi zajęcia z języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania i w różnych formach organizacyjnych. Opracowuje, wydaje i rozpowszechnia materiały dydaktyczne (wydawnictwo i księgarnia wysyłkowa). Organizuje seminaria, konferencje i kursy dokształcające dla nauczycieli, wspiera różnorodne inicjatywy edukacyjne związane z popularyzacją języka polskiego.

Za podstawę programu nauczania przyjmujemy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, który określa poziomy kompetencji językowych. Współpraca z uniwersytetami i wieloma ośrodkami nauki języków obcych w Polsce i w Niemczech umożliwia nam stałą wymianę doświadczeń i doskonalenie metod dydaktycznych. Dostosowujemy je do do potrzeb i zainteresowań różnych grup docelowych. Lekcje w trybie stacjonarnym prowadzimy głównie w Berlinie, lekcje online – na terenie całych Niemiec.

W ciągu 18 lat działalności zorganizowaliśmy ok. 400 kursów języka polskiego z udziałem 2000 kursantów – dorosłych i dzieci. Ścisły zespół współpracowników Kolegium składa się obecnie z sześciu lektorów o długiej i bogatej praktyce nauczycielskiej w krajach niemieckojęzycznych.

Oprócz usług edukacyjnych oferujemy także usługi tłumaczeniowe – tłumaczenia z polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski, wykonywane na indywidualne zamówienie. Współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi i konferencyjnymi, przekładamy teksty użytkowe, naukowe i literackie.

Drugim obszarem zainteresowania Kolegium oprócz języka jest prezentacja dorobku artystów polskiego pochodzenia tworzących w Niemczech. Prezentując prace polskich artystów i projektantów staramy się stworzyć platformę kontaktującą ze sobą samych artystów, jak również kolekcjonerów i klientów. Artyści polskiego pochodzenia stanowią liczną, różnorodną i niezwykle ciekawą grupę emigrantów w Niemczech – naszym celem jest przybliżenie ich twórczości oraz sylwetek szerszej publiczności.

20.09.2021
P5 – Fortgeschrittene

Der Einstufungstest für die Stufe 5 umfasst das Lehrmaterial von ca. 72 Unterrichtsstunden, d.h. drei Standard-Trimester-Kurse. Wenn Sie 33% der Fragen richtig beantwortet haben, können Sie den Kurs P 5.2 wählen, wenn das Ergebnis 66% beträgt, dann sind Sie im Kurs P 5.3 richtig. Bei 99% der richtig beantworteten Fragen können Sie in die nächste Stufe P6.1 einsteigen.

Um mit dem Test zu beginnen, klicken Sie auf „Nächste Seite“. Die Ergebnisse bekommen Sie automatisch. Viel Erfolg!

więcej mniej
15.09.2021
P5 – Fortgeschrittene

Der Einstufungstest für die Stufe 6 umfasst das Lehrmaterial von ca. 72 Unterrichtsstunden, d.h. drei Standard-Trimester-Kurse. Wenn Sie 33% der Fragen richtig beantwortet haben, können Sie den Kurs P 6.2 wählen, wenn das Ergebnis 66% beträgt, dann sind Sie im Kurs P 6.3 richtig. Bei 99% der richtig beantworteten Fragen sind Sie in der Lage eine polnische staatliche Zertifikatsprüfung  Niveau B1 abzulegen.

Viel Glück!

więcej mniej
15.09.2021
P4 – Aufbaustufe

Der Einstufungstest für die Stufe 4 umfasst das Lehrmaterial von ca. 72 Unterrichtsstunden, d.h. drei Standard-Trimester-Kurse. Wenn Sie 33% der Fragen richtig beantwortet haben, können Sie den Kurs P 4.2 wählen, wenn das Ergebnis 66% beträgt, dann sind Sie im Kurs P 4.3 richtig. Bei 99% der richtig beantworteten Fragen können Sie in die nächste Stufe P5.1 einsteigen.

Um mit dem Test zu beginnen, klicken Sie auf „Nächste Seite". Die Ergebnisse bekommen Sie automatisch. Viel Erfolg!

więcej mniej
15.09.2021

Der Einstufungstest für die Stufe 3 umfasst das Lehrmaterial von ca. 72 Unterrichtsstunden, d.h. drei Standard-Trimester-Kurse. Wenn Sie 33% der Fragen richtig beantwortet haben, können Sie den Kurs P 3.2 wählen, wenn das Ergebnis 66% beträgt, dann sind Sie im Kurs P 3.3 richtig. Bei 99% der richtig beantworteten Fragen können Sie in die nächste Stufe P4.1 einsteigen.

Um mit dem Test zu beginnen, klicken Sie auf „Nächste Seite". Die Ergebnisse bekommen Sie automatisch. Viel Erfolg!

więcej mniej
1 2