Kolegium Języka
i Kultury Polskiej
0
Twój Koszyk
×

Brak produktów w koszyku.

KURSY

Kursy stacjonarne odbywają się w salach Kolegium Języka i Kultury Polskiej przy Dircksenstr. 46, 10178 Berlin-Mitte (dwie minuty na piechotę od stacji metra Alexanderplatz lub kolejki miejskiej Hackescher Markt).

Na zajęcia można się zapisywać drogą mailową: post@kolleg.eu lub telefonicznie: 0173 9118575.

Opłata za kursy:

  • standardowy kurs trymestralny, kurs kompaktowy, kurs intensywny (24 godz. lekcyjne): 180,- EUR
  • lekcje indywidualne: 18,- EUR (45 min.)

Kursy grupowe i indywidualne – język ogólny

Na kursach języka ogólnego ćwiczymy wszystkie sprawności językowe (rozumienie ze słuchu, czytanie, mówienie i pisanie), koncentrując się na kompetencji komunikacyjnej (w mowie i w piśmie). Kładziemy też nacisk na gramatykę i słownictwo. Program kursu zapewnia uczestnikom zdobywanie wiedzy krok po kroku i systematyczną progresję. Wyróżniamy sześć poziomów biegłości:

P1 – kurs wprowadzający
P2 – poziom podstawowy
P3 – poziom ponadpodstawowy
P4 – poziom średniozaawansowany
P5 – poziom zaawansowany
P6 – poziom certyfikatu

Wszystkie kursy z danego poziomu obejmują w sumie 72 jednostki lekcyjne, czyli trzy moduły po 24 godziny. Pełny program prowadzi do uzyskania pierwszego polskiego certyfikatu państwowego „Język polski jako obcy” (poziom podstawowy B1). Kursy na wyższych poziomach, np. kursy przygotowawcze do drugiego i trzeciego egzaminu certyfikatowego (poziom średni ogólny B2; poziom zaawansowany C2) tworzymy, gdy zbierze się wystarczająca liczba zainteresowanych studentów.

Uwaga! Szczegółowy opis poziomów zaawansowania według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, do którego dostosowaliśmy nasz system P1-P6, można znaleźć, podobnie jak testy kwalifikacyjne TUTAJ, tzn. tylko w niemieckiej wersji językowej.

Kursy dla firm – język specjalistyczny

Oprócz kursów języka ogólnego na wszystkich poziomach zaawansowania, oferujemy też specjalistyczne szkolenia językowe, które mają ułatwić ich uczestnikom posługiwanie się językiem polskim w życiu zawodowym. Treść kursu konsultujemy z zainteresowanymi firmami i dostosowujemy do potrzeb zleceniodawców. W realistycznie symulowanych sytuacjach komunikacyjnych ćwiczymy np. rozmowy telefoniczne, korespondencję handlową, komunikację z klientem, rozmowy kwalifikacyjne itp. Podstawy języka biznesu, transakcji handlowych, rozmów na tematy gospodarcze przekazujemy na kursach, a także w materiałach do samodzielnej nauki. Wydaliśmy pierwszy podręcznik do biznesowego języka polskiego pt. „Polski w pracy“ z myślą przede wszystkim o pracownikach administracji i handlu. Prowadzimy również kursy języka fachowego dla rzadszych profesji, np. dla maszynistów kolejowych.

Z naszych usług korzystają m.in. DB Schenker, Izba Przemysłowo-Handlowa w Poczdamie, kancelaria stanu kraju związkowego Brandenburgii, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, kancelaria prawna EYLaw Luther Menold, IBU – Instytut Materiałów Budowlanych i Środowiska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Berlinie, bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg, landtag Brandenburgii, Ministerstwo Finansów i Europy Brandenburgii, firmy Enercon i Donfoss.

Lekcje online

Prowadzimy nauczanie na odległość nie tylko w czasie ograniczeń pandemicznych. Każdy, kto chce skorzystać z naszych usług, może się uczyć w domu i w czasie, który mu odpowiada, przerabiając indywidualny program z native speakerem. Nie wymagamy żadnych specjalnych umiejętności komputerowych ani sprzętu. Wystarcza łącze DSL! Nauka zawiera wszystkie elementy tradycyjnego nauczania. Można rozmawiać po polsku, ćwiczyć rozumienie ze słuchu, czytanie albo/i pisanie.

Szkolenia nauczycieli

Nauczyciele i lektorzy mogą się dokształcać i doskonalić zawodowo na warsztatach, seminariach i konferencjach organizowanych przez Kolegium we współpracy z Federalnym Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech. Do najczęściej poruszanych tematów należą: nauczanie języka polskiego w szkole i w systemie nauki pozaszkolnej, podręczniki, egzaminy i certyfikaty językowe, wielojęzyczność itp.

Od semestru zimowego 2004/05 Kolegium organizuje razem z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego. Ich program przygotowuje uczestników przede wszystkim do pracy poza granicami Polski. Zdobywają oni dodatkowe umiejętności albo kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego. Program studiów obejmuje 350 godzin (trzy semestry) wykładów i ćwiczeń oraz 20 godzin praktyki zawodowej. Studenci biorą udział w zajęciach teoretycznych z zakresu językoznawstwa, glottodydaktyki, literatury i kulturoznawstwa, które prowadzą wykładowcy Uniwersytetu w Katowicach. Słuchacze poznają najnowsze metody nauczania za pomocą multimediów i odbywają praktyki zawodowe. Zajęcia teoretyczne (wyłącznie w języku polskim) odbywają się raz w miesiącu przez trzy kolejne dni (od piątku do niedzieli). Absolwenci uzyskują dyplom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.