Kolegium Języka
i Kultury Polskiej
0
Twój Koszyk
×

Brak produktów w koszyku.

WYDAWNICTWO

Kolegium Języka i Kultury Polskiej wydaje podręczniki do nauki języka polskiego, materiały uzupełniające, opracowania dydaktyczne dla nauczycieli i lektorów. Oferujemy zarówno podręczniki dla dorosłych jak i dla dzieci, podręczniki kursowe, kompendia gramatyczne i pomoce szkolne. Opracowujemy materiały do nauki języka ogólnego, a także języków specjalistycznych. W serii Aktualizacje propagujemy podejście komunikacyjne, w książeczkach dla najmodszych z serii Polski z Gryfikiem – metodę imersji. Współpracujemy z autorami z Polski i z Niemiec, którzy mają doświadczenie w nauczaniu polskiego jako języka obcego i języka pochodzenia. Nasze publikacje ukazują się drukiem, niektóre są też dostępne online.

POLSKI W PRACY

Autor: Agnieszka Jasińska, Aneta Szymkiewicz, Małgorzata Małolepsza
Tytuł: Polski w pracy

Poziom: A1+
Seria: Aktualizacje, Język Polski jako obcy
Rok: 2010
ISBN: 978-3-00-031398-1

Pdf do pobrania
Rok: 2010
ISBN: 978-3-9817178-7-7

Praca zawodowa wymaga od Państwa znajomości języka polskiego? Współpracują Państwo z Polakami albo mieszkają w Polsce? – podręcznik Polski w pracy to idealna pomoc w opanowaniu podstaw języka, potrzebnych w życiu zawodowym i na co dzień.

15 lekcji ułatwi Państwu porozumienie się w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom, listom najpotrzebniejszych zwrotów i przejrzystym tabelom gramatycznym. Dialogi są autentyczne, a dobór tematów zgodny z sugestiami cudzoziemców, zatrudnionych w Polsce jako menadżerowie lub pracownicy wielu branż: handlowej, przemysłowej, finansowej, turystycznej…

Polskie realia i usługi można poznać i “przećwiczyć” na typowych scenkach: w hotelu, na stacji benzynowej, u fryzjera, u lekarza, w administracji mieszkaniowej itp. Podręcznik adresowany jest do osób, które mają za sobą 60-80 godzin nauki polskiego na kursie, albo podstawową znajomość języka zawdzięczają kontaktom z Polakami i wyjazdom do Polski.

Do podręcznika dołączamy dwie płyty CD: płytę audio z nagraniami dialogów i ćwiczeń z książki oraz interaktywny CD-ROM z ćwiczeniami wymowy w formacie mp3, z dodatkowymi zadaniami gramatycznymi i leksykalnymi a także trzema testami sprawdzającymi, które można samodzielnie wykonywać i poprawiać dzięki opcji autokorekty.

Dla lektora umieszczamy na płycie pliki PDF z kluczem do ćwiczeń, testami i transkryptami nagrań.

O POLSCE PO POLSKU

Autor: Agnieszka Jasińska, Małgorzata Wieliszko
Tytuł:
O Polsce po polsku
Poziom: A1/A2 i wyższe
Seria: Aktualizacje, Język Polski jako obcy
Rok:
2015
ISBN: 978-3-9817178-1-5

Pdf do pobrania:
Rok: 2015
ISBN: 978-3-9817178-6-0

O Polsce po polsku to zbiór 15 plansz do nauki języka polskiego. Każdy plakat pomyślany jest jako zadanie językowe, przedstawia pewien aspekt polskiej kultury lub polskich realiów, pokazuje kulturowe i językowe zakorzenienie Polski w Europie.

Plansze zachęcają do rozmowy po polsku na interesujące i niepodręcznikowe tematy. Obyczaj, życie codzienne, organizacja społeczna, nauka, kultura materialna i artystyczna dostarczają bodźców do autentycznych dyskusji. Nawet ilustracje rutynowych zajęć kryją w sobie językowe niespodzianki.

Plansze zaprojektowano z myślą o kursach od poziomu A1/A2. Za podstawę przyjęto katalog intencjonalno-pojęciowy i funkcje komunikacyjne przypisane poszczególnym poziomom zaawansowania. Plakaty służą przede wszystkim doskonaleniu sprawności mówienia i wzbogacaniu słownictwa. Różne typy zadań – od historyjek obrazkowych, map aż po gry planszowe – pomagają w zdobywaniu kompetencji komunikacyjnej i kulturowej.

Każdy plakat zaopatrzono w krótki opis dydaktyczny z propozycjami różnorodnych ćwiczeń dostosowanych do poziomu biegłości językowej. Dla poziomów wyższych niż A1/A2 zaproponowano zadania dodatkowe.

Plansze stanowią nieocenioną pomoc dydaktyczną. Łatwe w użyciu i atrakcyjne w formie pobudzają uczących się do mówienia, wywołują zainteresowanie Polską i jej kulturą, sprzyjają wymianie spostrzeżeń i opinii. Słowem – nie nudzą, lecz kształcą!

KOLEJ NA POLSKI. POLSKI NA KOLEI. Tom I 

Autor: Magdalena Lepianka-Nowak, Pawel Wasilewski
Tytuł: Kolej na polski. Polski na kolei. Lehrmaterialen für Eisenbahner 
Poziom: A0-A1
Tom: I
Seria: Aktualizacje, Język Polski jako obcy
Rok: 2015
ISBN: 978-3-9817178-0-8

 

KOLEJ NA POLSKI. POLSKI NA KOLEI. Tom II 

Autor: Magdalena Lepianka-Nowak, Pawel Wasilewski, Jan Zgrzywa
Tytuł: Kolej na polski. Polski na kolei. Lehrmaterialen für Eisenbahner 
Poziom: A0-A1
Tom: II
Seria: Aktualizacje, Język Polski jako obcy
Rok: 2019
ISBN: 978-3-9817178-3-9

KOLEJ NA POLSKI. POLSKI NA KOLEI. Übungsheft

Autor: Magdalena Lepianka-Nowak, Pawel Wasilewski
Tytuł: Kolej na polski. Polski na kolei. Lehrmaterialen für Eisenbahner 
Poziom: A0-A1
Tom: Zeszyt ćwiczeń
Seria: Aktualizacje, Język Polski jako obcy

Pdf do pobrania:
Rok: 2019

ISBN: 978-3-9817178-9-1

GRAMATYKA DLA PRAKTYKA. Tom I 

Autor: Kamila Dembińska, Karolina, Fastyn-Pleger, Agnieszka Małyska, Marta Ułańska
Tytuł: Gramatyka dla praktyka. Fleksja i słowotwórstwo. Funkcjonalne ćwiczenia z języka polskiego dla obcokrajowców na poziomie A1, A2, B1
Poziom: A1-B1
Tom: I
Seria: Aktualizacje, Język Polski jako obcy
Rok: 2017
ISBN: 978-3-9817178-2-2

Gramatyka dla praktyka to zbiór ćwiczeń z polskiej fleksji i słowotwórstwa na poziomie A1, A2 i B1, opatrzony przystępnym i wyczerpującym komentarzem teoretycznym. Zasadą porządkującą materiał są funkcje komunikacyjne. Podręcznik składa się z trzynastu rozdziałów: siedmiu w części Fleksja i sześciu w części Słowotwórstwo. Każdy rozdział rozpoczyna opis (od 3 do 6 stron) odpowiedniej formy gramatycznej, np. przypadka, zilustrowany barwnymi diagramami i tabelami, po którym następują ćwiczenia ułożone według sytuacji komunikacyjnych i stopnia trudności (od schematycznych ćwiczeń automatyzujących po trudniejsze – integrujące kilka sprawności). Ćwiczenia integrujące w podrozdziałach Czy pamiętasz? sprawdzają umiejętność posługiwania się wszystkimi strukturami gramatycznymi omówionymi w danej części. Książkę o objętości 296 stron dopełnia: Indeks terminów gramatycznych w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim, KluczKatalog tematyczny ćwiczeń.

Gramatyka dla praktyka adresowana jest do lektorów języka polskiego oraz osób uczących się go samodzielnie, które poszukują materiałów – dodatkowych lub powtórzeniowych. Graficzne wyróżnienie trzech poziomów zaawansowania: A1, A2 i B1 ułatwia orientację w układzie podręcznika, a usystematyzowanie ćwiczeń według sytuacji komunikacyjnych spełnia postulat praktyczności i nadaje książce wyjątkowy, innowacyjny charakter.

GRAMATYKA DLA PRAKTYKA. Tom II 

Autor: Kamila Dembińska, Karolina, Fastyn-Pleger, Agnieszka Małyska, Marta Ułańska
Tytuł: Gramatyka dla praktyka. Czasownik. Funkcjonalne ćwiczenia z języka polskiego dla obcokrajowców na poziomie A1, A2, B1
Poziom: A1-B1
Tom: II
Seria: Aktualizacje, Język Polski jako obcy
Rok: 2021
ISBN: 978-3-9817178-8-4

Gramatyka dla praktyka. Czasownik to zbiór ćwiczeń z fleksji czasownika na trzech poziomach: A1, A2 i B1 (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) opatrzony przystępnym i wyczerpującym komentarzem teoretycznym. Książka dobrze się nadaje do samodzielnej nauki języka polskiego jako obcego lub do powtarzania i utrwalania przyswojonego materiału. Mogą z niej korzystać zarówno uczniowie jak i nauczyciele, którzy pragną uporządkować swoją wiedzę na temat gramatyki.

Sposób prezentacji materiału i jego dobór nie powiela wzorów znanych z polskiej praktyki szkolnej lub akademickiej. Koncepcję podręcznika podporządkowano perspektywie obcokrajowca, jego potrzebom i możliwościom percepcji. Zbiór ćwiczeń podzielono na podrozdziały według sytuacji komunikacyjnych i zgodnie z zasadą progresji. Ćwiczenia łatwiejsze, schematyczne i automatyzujące  poprzedzają trudniejsze – kontrastujące i integrujące kilka sprawności.

Gramatyce dla praktyka nie brak ćwiczeń o charakterze socjokulturowym, dzięki którym uczący się poznają m.in. polskie zwyczaje, atrakcje turystyczne oraz postaci polskiej kultury, nauki i historii. Ćwiczenia powtórzeniowe na końcu każdego rozdziału mogą pełnić dodatkowo rolę testów sprawdzających. Klucz pozwala je samodzielnie poprawić, a indeks terminów gramatycznych w języku: polskim, angielskim, niemieckim, chińskim, rosyjskim i ukraińskim, uzupełnia część teoretyczną i ułatwia jej zrozumienie.

START, HOP

Autor: Maria Smirnow
Tytuł: Start, Hop. Język polski dla dzieci
Poziom: A1
Rok: 2019
ISBN: 978-3-9817178-4-6

Podręcznik Start, Hop, napisany z myślą o dzieciach w wieku od 8-12 lat, to ciekawa, przejrzysta i bogato ilustrowana książka, zaspokajająca dziecięcą potrzebę poznawania świata, integracji z grupą rówieśników i komunikowania się po polsku w szkole lub w innych sytuacjach życia codziennego. Metoda nauczania, sprawdzona w pracy z dziećmi polonijnymi i dziećmi obcokrajowców, gwarantuje sukces nie tylko uczniom w Polsce, lecz także za granicą. Decydujące jest w niej funkcjonalne podejście do języka oraz odpowiedni dobór słownictwa i struktur gramatycznych.

Z ilustrowanego słowniczka na początku każdej lekcji dzieci mogą korzystać w pełni samodzielnie. Gramatykę przekazuje się im w zabawie i wesołych dialogach. Ilość materiału, jak też kolejność nowych treści dopasowano do sposobu uczenia się dzieci w różnym wieku. Uwzględniono też łatwość, z jaką przyswajają sobie języki obce, ucząc się w gronie rówieśników.

Zgodnie z zaleceniami dydaktyki każda jednostka lekcyjna wystarcza na opanowanie odpowiednio dawkowanego materiału, na powtarzanie go i utrwalanie na kolejnych lekcjach. Atrakcyjna szata graficzna zachęca do sięgania po książkę lub zeszyt zabaw z dodatkowymi ćwiczeniami, grami, planszami i naklejkami. Książka zawiera wiele pomysłów na ciekawe zajęcia, a także wartościowe  wskazówki metodyczne.

A JAK… ALFABET POLSKIEJ MŁODZIEŻY

Autor: Agnieszka Putzier
Tytuł: A jak… Alfabet polskiej młodzieży
Poziom: A1-B1
Rok: 2020
ISBN: 978-3-9817178-5-3

Podręcznik A jak… Alfabet polskiej młodzieży adresowany do młodzieży niemieckich szkół ponadpodstawowych może służyć na lekcjach polskiego jako języka obcego, odziedziczonego i języka sąsiada za materiał uzupełniający do nauczania wiedzy o kulturze. Uwzględnia on aspekty interkulturowej kompetencji komunikacyjnej wymienione w ramowych programach nauczania języka polskiego. Treści podręcznika odpowiadają poziomom od A1 do B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Międzykulturową kompetencję komunikacyjną kształci się wychodząc od konkretnego pojęcia-hasła (np. A jak ambicja). Hasła zostały uporządkowane alfabetycznie i zaprezentowane pojedynczo na dwóch rozkładowych stronach:

 • prawa strona: teksty do czytania z ćwiczeniami i listą słówek na poziomie A1 (zaznaczone na niebiesko) oraz na poziomie A2/B1 (zaznaczone na zielono),
 • lewa strona: zadania dodatkowe przypominające formą książeczki do twórczego współpisania, które zachęcają do kreatywności językowej.

Koncepcja podręcznika pozwala m.in. na:

 • przekazywanie wiedzy faktograficznej,
 • pobudzanie do refleksji i dyskusji na temat podobieństw i różnic między światem przeżyć i doświadczeń młodzieży polskiej i niemieckiej,
 • zachęcanie do namysłu nad uwarunkowanym kulturowo znaczeniem słów (Czy używając pewnych słów młodzi Polacy i Niemcy mają na myśli te same wartości, postawy i poglądy?),
 • opracowanie na podstawie tekstów polskiej młodzieży Alfabetu naszej klasy,
 • przygotowanie spotkania polsko-niemieckiego.
HISTORYJKI. KURZGESICHTEN

Autor: Milena Niedostatkiewicz
Tytuł: Historyjki. Kurzgeschichten 
Seria: Polski z gryfikiem. Polnisch mit dem kleinen Greif

Pdf do pobrania:
Rok: 2020

ISBN: 978-3-9822528-4-1

Książka zawiera materiał uzupełniający do wykorzystania na lekcjach języka polskiego jako obcego, odziedziczonego lub języka sąsiada w niższych klasach niemieckiej szkoły podstawowej. Składa się z dwunastu autorskich scenariuszy zajęć opartych na tekstach narracyjnych, a także z ćwiczeń i zadań przetestowanych przed publikacją na rzeczywistych lekcjach. Autorka, przetłumaczyła i opracowała historyjki znane już niemieckim dzieciom, wybrała i przystosowała dla nich polskie legendy lub napisała własne teksty. Tematyka wszystkich historyjek (np. kolory, pogoda i pory roku, rodzina, zwierzęta) odpowiada ramowym planom nauczania języka obcego w szkole podstawowej. Zajęcia poświęcone opowiadaniu historyjek można zatem łączyć z tradycyjnymi lekcjami, korzystając także z zalecanych podręczników. Książka ma inspirować nauczycieli do tworzenia własnych materiałów, do adaptowania i dydaktyzowania różnorakich tekstów i wypróbowywania na lekcjach metody narracyjnej.

MOJE PORTFOLIO JĘZYKOWE. MEIN SPRACHENPORTFOLIO

Autor: Justyna Hryniewicz-Piechowska
Tytuł: Polski z Gryfikiem. Moje portfolio językowe. Polnisch mit dem kleinen Greif. Mein Sprachenportfolio. 
Seria: Polski z gryfikiem. Polnisch mit dem kleinen Greif


Pdf do pobrania:

Rok: 2020

ISBN: 978-3-9822528-6-5

Książka adresowana jest do uczniów niemieckich szkół podstawowych, którzy dopiero rozpoczęli przygodę z językiem polskim jako obcym. Karty pracy zaproponowe przez autorkę służą do oceny umiejętności językowych i umożliwiają dokumentację postępów w nauce języka polskiego. Portfolio skłania uczniów do zastanowienia się nad różnorodnością języków, z którą mają do czynienia, tym bardziej jeśli mieszkają lub uczą się w regionie przygranicznym. W uzupełnianiu portfolio pomaga uczniom Gryfik, który wyjaśnia i doradza, jak wypełnić daną kartę i zachęca do dalszego poznawania języków.

ZABAWY RUCHOWE WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ JĘZYKA POLSKIEGO. BEWEGUNGSSPIELE ZUR UNTERSTÜTZUNG DES POLNISCHLERNENS

Autor: Olimpia Pręgowska
Tytuł: Zabawy ruchowe wspomagające naukę języka polskiego. Bewegungsspiele zur unterstützung des polnischlernen 
Seria: Polski z gryfikiem. Polnisch mit dem kleinen Greif


Pdf do pobrania:
Rok: 2020

ISBN: 978-3-9822528-3-4

Niniejsza publikacja pomyślana jest jako materiał uzupełniający na lekcje języka polskiego w szkole podstawowej. Po odpowiedniej adaptacji sprawdzi się także w pracy z dziećmi przedszkolnymi. Autorka, nauczycielka wychowania fizycznego i języka polskiego w Szkole Podstawowej w Gramzow (Brandenburgia), dzieli się z czytelnikami swoją wiedzą zawodową i praktycznym doświadczeniem. Proponuje szereg sprawdzonych zabaw ruchowych, które można wykorzystać we wszystkich fazach lekcji i w różnych celach.

SPRAWDŹ SWÓJ POLSKI Z GRYFIKIEM! TESTE DEIN POLNISCH MIT DEM KLEINEN GREIF!

Autor: Justyna Hryniewicz-Piechowska
Tytuł: Sprawdź swój polski z Gryfikiem! Testy kompetencji z języka polskiego jako obcego. Teste dein Polnisch mit dem kleinen Greif! Sprachkompetenztests für Polnisch als Fremdsprache
Seria: Polski z gryfikiem. Polnisch mit dem kleinen Greif

Pdf do pobrania:
Rok: 2020
ISBN: 978-3-9822528-5-8

Testy kompetencji językowych mają pomóc nauczycielom w sprawdzeniu umiejętności językowych uczniów po drugim i czwartym roku nauki języka polskiego jako języka obcego i języka sąsiada. Testy kompetencji językowych składają się z dziewięciu zadań dla klasy drugiej i trzynastu dla klasy czwartej. Zamiast sprawdzać biegłość, np. leksykalną czy gramatyczną, kładą nacisk na zadania, w których znane z lekcji tematy i struktury językowe pojawiają się w różnych kontekstach, tak jak w przypadku naturalnego przyswajania i używania języka. Testy składają się z odrębnych modułów, zadania w obu zestawach ułożono według stopnia trudności – od najprostszych do najbardziej złożonych.

ARKUSZE. BEOBACHTUNGSBÖGEN

Autor: Justyna Hryniewicz-Piechowska
Tytuł: Arkusze obserwacji rozwoju językowego dzieci podczas nauki języka polskiego jako języka sasiada w przedszkolu. Beobachtungsbögen zur sprachlichen Entwicklung von Kindern beim Erlernen des Polnischen als Nachbarsprache in der Kita
Seria: Polski z gryfikiem. Polnisch mit dem kleinen Greif

Pdf do pobrania:
Rok: 2020
ISBN: 978-3-9822528-7-2

Arkusze przeznaczone są dla wychowawców i nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z języka polskiego jako języka sąsiada w niemieckich przedszkolach. Ułatwiają im dokumentowanie rozwoju językowego i poznawczego dzieci, a także ocenę treści nauczania i przydatności materiałów dydaktycznych z serii Polski z Gryfikiem. Wypełniony arkusz pozwala dokładnie opisać:

 • postawę dziecka wobec nauki języka polskiego,
 • recepcję językową,
 • produkcję językową,
 • umiejętność czytania i pisania oraz poziom edukacji muzycznej,
 • wiedzę i kompetencje międzykulturowe,
 • strategie komunikacyjne stosowane przez każde dziecko.