Kolleg für polnische Sprache und Kultur
Kolegium Języka i Kultury Polskiej