Kolegium Języka
i Kultury Polskiej
0
Twój Koszyk
×

Brak produktów w koszyku.

KOLEGIUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

Kolegium Języka i Kultury Polskiej, założone w 2003 roku, jest stowarzyszeniem pożytku publicznego z siedzibą w Berlinie i Poczdamie. Za główny cel stawia sobie nauczanie języka i propagowanie znajomości kultury polskiej w Niemczech. Kolegium prowadzi zajęcia z języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania i w różnych formach organizacyjnych. Opracowuje, wydaje i rozpowszechnia materiały dydaktyczne (wydawnictwo i księgarnia wysyłkowa). Organizuje seminaria, konferencje i kursy dokształcające dla nauczycieli, wspiera różnorodne inicjatywy edukacyjne związane z popularyzacją języka polskiego.

Za podstawę programu nauczania przyjmujemy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, który określa poziomy kompetencji językowych. Współpraca z uniwersytetami i wieloma ośrodkami nauki języków obcych w Polsce i w Niemczech umożliwia nam stałą wymianę doświadczeń i doskonalenie metod dydaktycznych. Dostosowujemy je do do potrzeb i zainteresowań różnych grup docelowych. Lekcje w trybie stacjonarnym prowadzimy głównie w Berlinie, lekcje online – na terenie całych Niemiec.

W ciągu 18 lat działalności zorganizowaliśmy ok. 400 kursów języka polskiego z udziałem 2000 kursantów – dorosłych i dzieci. Ścisły zespół współpracowników Kolegium składa się obecnie z sześciu lektorów o długiej i bogatej praktyce nauczycielskiej w krajach niemieckojęzycznych.

Oprócz usług edukacyjnych oferujemy także usługi tłumaczeniowe – tłumaczenia z polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski, wykonywane na indywidualne zamówienie. Współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi i konferencyjnymi, przekładamy teksty użytkowe, naukowe i literackie.

Drugim obszarem zainteresowania Kolegium oprócz języka jest prezentacja dorobku artystów polskiego pochodzenia tworzących w Niemczech. Prezentując prace polskich artystów i projektantów staramy się stworzyć platformę kontaktującą ze sobą samych artystów, jak również kolekcjonerów i klientów. Artyści polskiego pochodzenia stanowią liczną, różnorodną i niezwykle ciekawą grupę emigrantów w Niemczech – naszym celem jest przybliżenie ich twórczości oraz sylwetek szerszej publiczności.

Gramatyka dla praktyka. Składnia to trzeci tom obszernego kompendium do nauczania gramatyki języka polskiego w ujęciu funkcjonalnym na poziomie A1-B1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Można w nim znaleźć ponad 300 ćwiczeń podzielonych na osiem rozdziałów: Podmiot, Orzeczenie i równoważnik zdania, Określenia orzeczenia i rekcja, Przydawka, Zdania pytające, Negacja, Funkcje zaimka się w zdaniu, Zdania złożone i spójniki. O ile w dwóch pierwszych tomach Gramatyki: Fleksja i słowotwórstwo (I), Czasownik (II) w centrum uwagi znalazły się poszczególne zagadnienia gramatyczne, o tyle jej trzecia część koncentruje się na składni – próbuje oswajać uczniów z naturalnym sposobem komunikacji i zachęcać ich do samodzielnego tworzenia rozbudowanych wypowiedzi.

Każdy rozdział składa się z części teoretycznej i praktycznej. Teoria, przekazana w przejrzysty sposób, zainteresuje głównie lektorów, ale przyda się też uczniom zaciekawionym gramatyką lub przygotowującym się do egzaminów certyfikatowych. Znajdą oni w książce ćwiczenia, które ułatwią im konstruowanie bardziej złożonych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz pomogą w przyswajaniu struktur składniowych, co w języku polskim utrudnia luźny szyk zdania.

Układ zadań w każdym rozdziale uwzględnia zarówno sytuacje komunikacyjne, jak i stopień trudności, ale punktem wyjścia jest zawsze składnia. Ćwiczenia poruszają czasem po kilka zagadnień – dla orientacji uczniów i nauczycieli zostają one wymienione w tytułach. Odpowiedni poziom łatwo odszukaćdzięki grafice – A1 zaznaczono kolorem czerwonym, A2 żółtym, a B1 zielonym. Podręcznik uzupełnia część powtórzeniowa Czy pamiętasz?, klucz oraz indeks terminów gramatycznych w językach: polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim, rosyjskim i chińskim (!).

Wiecej informacji można znaleźć tutaj.