Kolegium Języka
i Kultury Polskiej
0
Twój Koszyk
×

Brak produktów w koszyku.

A jak… Alfabet polskiej młodzieży – Pdf do pobrania

8,00 
-
+

Autor: Agnieszka Putzier
Tytuł: A jak… Alfabet polskiej młodzieży
Poziom: A1-B1
Rok: 2020
ISBN: 978-3-9817178-5-3

Podręcznik A jak… Alfabet polskiej młodzieży adresowany do młodzieży niemieckich szkół ponadpodstawowych może służyć na lekcjach polskiego jako języka obcego, odziedziczonego i języka sąsiada za materiał uzupełniający do nauczania wiedzy o kulturze. Uwzględnia on aspekty interkulturowej kompetencji komunikacyjnej wymienione w ramowych programach nauczania języka polskiego. Treści podręcznika odpowiadają poziomom od A1 do B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Międzykulturową kompetencję komunikacyjną kształci się wychodząc od konkretnego pojęcia-hasła (np. A jak ambicja). Hasła zostały uporządkowane alfabetycznie i zaprezentowane pojedynczo na dwóch rozkładowych stronach:

  • prawa strona: teksty do czytania z ćwiczeniami i listą słówek na poziomie A1 (zaznaczone na niebiesko) oraz na poziomie A2/B1 (zaznaczone na zielono),
  • lewa strona: zadania dodatkowe przypominające formą książeczki do twórczego współpisania, które zachęcają do kreatywności językowej.

Koncepcja podręcznika pozwala m.in. na:

  • przekazywanie wiedzy faktograficznej,
  • pobudzanie do refleksji i dyskusji na temat podobieństw i różnic między światem przeżyć i doświadczeń młodzieży polskiej i niemieckiej,
  • zachęcanie do namysłu nad uwarunkowanym kulturowo znaczeniem słów (Czy używając pewnych słów młodzi Polacy i Niemcy mają na myśli te same wartości, postawy i poglądy?),
  • opracowanie na podstawie tekstów polskiej młodzieży Alfabetu naszej klasy,
  • przygotowanie spotkania polsko-niemieckiego.